• Description slide 5

  • Description slide 6

KAPSZ, végleges program !

 

- Július 8. 19.00 KAPSZ

                 Kép és hang
Fülei Balázs zongoraművész és a Tárt kert alkotó csoport közös estje.
 
- Július 9. 15.00 Mesebolt Bábszínház
 
- KAPSZ, Július 10. 15.00 
          Kiskalász együttes
 
- Július 15. 20.30. KAPSZ
Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz főszereplésével :
Slawomir Mrozek : Mulatság
 
-Július 16. 20.30. KAPSZ Koncert
     " Zöld erdőben de magas.."
Csik Zenekar - Ferenczy György
          és az első pesti Rackák.
                      Viszákon
 
- Július 18. 20.30. KAPSZ Koncert
                 " 100 + - 60 "
               Ismerős Arcok 
                    Viszákon
 
- Július 23. 20.30 .
                  Pustol a hó
    A Tündérkerti kisszínpadon
                    Viszákon
 
- Július 24. 15.00 .
    Film vetítés, a  viszáki kultúrházban.
                   Portréfilm
 
                   Július 25. 
       A Tündérkerti kisszínpadon 
 - 11.00, Vitéz László és Vas Juliska
         Fabók Mamcsi bábszinháza
 
- 15.00 , Kicsiknek és nagyoknak
               Kolompos együttes !
 
- 20.30 ,     Újra Viszákon !
               Berecz András est
 
                   Augusztus 15.
     A Tündérkerti kisszínpadon
- 10.00,  újra  Vitéz László !
Pályi János bábművész előadásában
 
- 11.00  Kultúra varázs
Magyarország nemzetiségeinek dalai
        A Hóra Színház előadása
- 16.00 Boglya együttes és a Béri Balogh Ádám néptánc együttes .
- KAPSZ 20.00,
       A  Misztrál együttes
14 éven aluliak a programjainkat térítés mentesen látogathatják.
 

Na !

Muszáj hinnem ezt a sunyi vészt.

Ezt a felfoghatatlan tragédiák okozóját.

Hinnem kell és félnem, mert beláthatatlan kár okozója lehet még ez a kór okozó.

De az élet is élni akar !

( most nem rá gondoltam )

......" Minket illet ez az élet "

Kedves barátom !

Szeretném üzenni, hogy

- " Lesz még egyszer ünnep a világon " és ehhez a viszáki Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria ( KAPSZ ) szeretne hozzájárulni, a maga eszközeivel és lehetőségeivel.

Ehhez most bátorság és bizalom kell .

A bátorság abban rejlik, bízom benne, hogy az általunk megálmodott közösségi találkozóból, nem lesz " gócpont ".

Mert bízunk egymásban.

Bízzunk egymásban és nem leszünk baj forrása.

Bizalmunk legyen teljes és felelős.

A KAPSZ minden munkatársa nevében szeretném mondani, hogy készen állunk megvalósítani 2020 júliusában az idei KAPSZ álmot.

- Azért augusztusra is vannak terveink -.

Na de, még nem mondom meg, hogy mi lesz az idei program .

Nem csak azért, mert még nem tudom pontosan, hogy mi lesz, mert hát nem...

- Jó, az elmúlt több mint tíz évben ilyenkor már megüzentem, most is megtehetném, de most még nem -.

Mert hát ugye pandémia !

Szóval kedves leendő táborozók, közreműködők, vendégek.

Kedves belföldi, Őrségbe kirándulók .

Viszákiak.

Barátaim a Tündérkert Panzió, Lak- Tanya, Tobzos Patak vendégváró műhelyek élen .

Még egy kis türelmet kérek. Nem könnyű a kényszer és szándék között harmóniát teremteni.

Tényleg csak néhány nap és bemutatjuk , kissé más formában ( meglepetés lesz, nem csak Önnek, nekem is ) az ez évi KAPSZ programunkat.

Addig is köszöni türelmét és üdvözli Önt bizalommal, a kölcsönösség reményével,

Szarvas József


Kedves fiatal barátom !

Itt egy kis film.

Magáért beszél. Fogadják szeretettel Hegyi Vili barátom ajándékaként.

Őrimagyarósd, 5Érzék Házak.

Amiért most telefont ragadtam, toll helyett, azért ( is ) van, mert köszönettel tartozom .

A Nemzeti Színházban két alkalommal játszhattuk , Was Albert : Tizenhárom almafa című előadásunkat, aztán sunyi vész és csatt , és karantén.

De ! Az előadásra készülve, pontosabban az olvasó próbánkon kaptunk mi , akik jelen voltunk, egy csodálatos ajándékot Csurka Laci bácsitól. Elmondott egy verset. Juhász Gyula : Trianon  címűt.

Szóval : az emlékezet akkor organikus és élő, ha annak tovább adása töretlen. Szájról szájra. Apáról fiúra. Évről évre és még tovább !

De mit csináljon az az örökadó, akit eltiltottak minden kapcsolódási gondolattól, érzeménytől ?

Benne költészeti örökségünk olyan megrázó üzenetétől, mint Juhász Gyula : Trianon című verse.

Azonban megtörtént a csoda, ha késve is.

De mi az a száz év , ha még itt vannak velünk olyan históriás zászlótartók, mint Csurka Laci bácsi és elénk áll és üzen.

És akinek van füle a hallásra, az hall !

Kedves fiatal barátom !

Fogadd szeretettel most tőlem e kisfilmben a verset. De aki hallja, az adja át !!!!

Barátsággal,

Szarvas József

 

video trianon

20200604 142136 20200604 142206
20200604 142231 20200604 142240

Köszönő levél Őrimagyarósdra, Hegyi Vilmosékhoz.

Előre is.

Fogadott őrségi falum, Viszák szomszédságában van Őrimagyarósd. Úgy szomszéd, hogy félúton, ha autóval, - gyalog sincs messze - jobbra fordulunk, hamar egy másik jó hangulatú faluba, Szaknyérba érkezünk.

Szóval mint az alábbi meghívó hirdeti, június 4- én, déli 12 órakor Őrimagyarósdra hívnak, hogy az 5 Érzékek Háza udvarán, Hegyi Vilmos barátomék udvarán egy bensőséges avató ünnepnek boldog közreműködője legyek.

A " bensőséges " helyett, katartikusat is írhattam volna.

Gyermek, ifjú, fiatal felnőtt, felnőtt, éveimnek voltak szavai : isten, 56', kitelepítések, télapó, locsolkodás, Trianon.

Szavak.

Mit tudom én !

Minél kevesebbet tudtunk belőlük, jó esetben annál jobb érdemjegyre lehetett számítani töri órán, ha helyettük tudtam mást, jobbat :

- Nagy Októberi Szocialista Forradalom.

- Nóvaja, ekonomícseszkaja polítyika

Március 15, Április 4, május 1 :

A Forradalmi ifjúsági napok !

- Auróra réz ágyúja fel van virág.......( jaj nem, mert ezt csak kinti vécében és kuncogva, mert a benti vécé visszhangzott.

Szóval :

- Nov7.

Megannyi ünnep.

Ja, kihagytam a kenyér ünnepét :

-Augusztus 20 .

Megannyi hakni. Mondjuk nekem nem, mert mire rendesen pályára léptem, már más könyveket is lehetett olvasni. Olvasni. Mégis csak rendszert váltottunk, kerekasztalosan. Szóval mindenről ( majdnem ) lehetett olvasni, de megbeszélni csak otthon. Társaságban nem,mert hát sose lehet tudni. Aztán azért ünnepelni is lehetett, de  " ne politizálj fiam "!

És akkor most hirtelen ;

Trianon 100, nemzetünket sújtó árnyéka itt van velem.

Velünk.

Bennem, bennünk.

És hogy 2020 június 4- én szabadon emlékezhetek majd

Őrimagyarósdon egy hajdan volt 100 évvel ezelőtti napra, egy helyre, Trianon nemzetünk jövőjét holnap is csonkító igaztalanságára, Vilikém, ezt köszönöm Neked , előre is.

Szarvas Jóska

 trianon100  

Juhász Gyula : Trianon

 

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindíg, mindíg gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet ,

Jog és igazság, becsület, remény,

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,

Melyet magyar erő szerzett vitézül ,

S magyar szív és ész tartott meg bizony.

Egy ezer évnek vére, könnye és

Verejtékes munkája adta meg

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy mienk volt a kedves Pozsony,

Hol királyokat koronáztak egykor,

S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország !

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja

Európának , a Kárpátok éke,

És mienk volt a legszebb kék szalag,

Az Adriának gyöngyös pártadísze !

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol

Ferenczy festett, mestereknek álma

Napfényes műveken föltündökölt,

S egész világra árasztott derűt.

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy Váradon egy Ady énekelt,

És holnapot hirdettek magyarok.

És nem lehet feledni, nem, soha,

A bölcsőket és sírokat nekünk,

Magyar bölcsőket, magyar sírokat,

Dicsőség és gyász örök fészkeit.

Mert ki feledné, hogy Verecke útján

Jött a hazába honfoglaló nép,

És ki feledné, hogy erdélyi síkon,

Tűnt a dicsőség nem múló egébe

Az ifjú és szabad Petőfi Sándor !

Ő egymaga a diadalmas élet,

Út és igazság csillaga nekünk,

Ha őt fogod követni gyászban, árnyékban,

Balsorsban és kétségben, ó, magyar,

A pokol kapuin is győzni fogsz,

S a földön föltalálod már a mennyet !

S tudnád feledni a szelíd Szalontát,

Hol Arany Jánost ringatá a dajka ?

Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,

Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,

Bírnád feledni Kassa szent halottját ?

S lehet feledni az aradi őskert

Tizenhárom magasztos álmodóját,

Kik mind, mind várnak egy föltámadásra ?

Trianon gyászos napján, magyarok,

Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,

Rossz csillagok alatt virrasztva járók,

Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan

S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött

Ma fogjatok kezet, s esküdjetek

Némán, csupán a szív veréseivel

S a jövendő hitével egy nagy esküt,

Mely az örök életre kötelez,

A munkát és a küzdést hírdeti,

És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem ?

De mindíg, mindíg gondoljunk reá !

 
 

Ezt a videót Horváth János festőművész barátom  tiszteletére készítettük.

 

De , kedves barátom !

Minden üzenetembe, viszáki KAPSZ üzenetünkbe egyre több tapasztalati esztendő sűrűsödik.

Ha esztendők, hónapok, hetek, napok, órák vagy percek bármely Tündérkerti pillanatában megállok levelet írni ezen az oldalon, kultúránk élő, közösségben gyökereztetett organikussága fogja pöntyögő mutatóujjamat.

Zsófikám sokszor megfedd költői megfogalmazásaim miatt.

De mit tegyek, ha tényleg van oka most az ünnepnek !

 

Amiért sokan vagyunk és leszünk hálásak.

Most Horváth János festőművész barátunk születésnapja apropóján köszönthetem Pungor Robit is ( ő is születésnapos volt a múlt héten ) a kemencénk továbbgondolása miatt, Zsófikám névnapja is a Tárt kert csoport " Ismerős vidék " című kiállításunk megnyitójának közelében volt.

Szájer Szabiék pedig előző napon kötötték be a kemencéhez a villanyt.

Szóval hiába zárt minket Viszákon karanténba ez a sunyi vész, nem fogott ki rajtunk.

Köszönet jár ezért mindenkinek akit illet.

 

Köszönöm.

Szarvas József

 

A kiállítás  július 9- ig látogatható!

 

ismeros videk


Néhány szót pótló fotó és néhány költői gondolatot küldök Viszákról.

Persze úgy is fogalmazhatnék, hogy a jó-szándék és jóakarat elnyerte méltó ünnepét.

 

Kedves viszáki barátaim !

 

Amikor e mondatot fogalmazom, Biczó Zoliékra is gondolok.

Persze Hegyi Viliékre és Robi testvérére is.

Az építés drámáját feloldó pillanatot éltünk tegnap kb. huszonnyolcan. Voltak igazoltan távoliak is néhányan. Kanyó doktor úrék, Pengéék..

Nehéz nem megrendültnek lennem.

Szóval itt tartunk most.

Készülünk a nyárra.

Így könnyű.

Így már sokkal könnyebb.

Mert közösségben minden sokkal egyszerűbb.

A munka is és az ünnep is .

Mert aki vet, lehet, hogy arat.

Ez a vetés ideje. Húsz éve.

Lehet, hogy gyökeret eresztettünk ?

Mert akkor Katinka már nem gyüttment Viszákon.

Most kiállás van az egész világon. Így itt Viszákon a Kaszás Attila Pajta Színházban lehetőség nyílott a bele állásra. Régi tartozásaimat a gondolatnak most letörlesztettem.. A kemence is a vendégvárás harmonikus tere lett.

Pungor Robi emlék gazdagon állhat vissza munkájába.

Én pedig hamarosan jelenkezem, hiszen a Kaszás Attila Pajta Színház más módon is tevékenykedett.

De arról mindjárt.

 

Üdvözlettel,

Szarvas József

 

 


Kedves barátom !

 

Valahogy az az érzésem, hogy hol is hagytuk abba ?

Mert mi itt Viszákon nem. Mármint Pungor Robi és én.

Meg Zsófika, Katinka, Penge , Halas Tibi, és a többiek.

Virus idején, csak máshogy.

Egy szóval dolgozunk.

Ki mihez ért. Kiderült, hogy én semmihez.

Pungor Robi meg mindenhez is.

 

Amikor a vírus időre Viszákra érkeztünk, azonnal a kemencéhez rohantam, hogy lássam az új KAPSZ csodát. Robi, észlelve, hogy megérkeztünk, átjött. Igen, mert szomszédok vagyunk. Büszkén fogadta köszönetemet és gratulációmat.

Majd így szóltam :

- Robikám. Szeretnék ide még....

Mire Ő :

- Az hogy Te mit szeretnél, az engem nem érdekel. Nekem már minden a fejemben van .

Szóval beálltam boldog segédmunkásnak.

A csoda folytatódott.


Azt még el szeretném mondani, hogy nagyon sok ötlet érkezett, a kis épület csodánkra a kemence mellett, amit nagyon köszönök.

Nekem is eszembe jutott valami.

Jordán Tamás egyik alkalommal, újságírói kérdésre, miszerint " nem akarsz a szombathelyi igazgatásod után Pajta Színházat vezetni, mint Szarvas József Viszákon ? "

- Nem, - válaszolta - mert én szeretem ha a színészeknek van öltözőjük.

Kedves barátaim.

Örömmel hirdetem, hogy a viszáki Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria, kaláka munkában, jó szándék és jóakarat mentén öltözőt - is - épített.

Azt talán mondanom sem kell, csak az alkalmat várom, hogy .....

Üdvözlettel,

Szarvas József

 

20200506 173746 20200511 175135
 
 

Kedves barátom !

https://irdala.hu/


Én aláírtam.
És te ?
Igen aláírtam és egy pillanatra nagyon büszke voltam magamra. Igaz most is, hogy eszembe jutott megosztanom Önnel büszkeségem tárgyát.
Kívánom, hogy Önnel is megtörténjen e piciny csoda, hogy május 7 - e után egy nagy közösség is büszkén tekinthessen önmagára.
Kérem, ha teheti ossza meg többekkel ezt a lehetőséget.
Üdvözli Önt barátsággal Szarvas József,
Viszákról.

 20200504 153415

origo

 

Kedves barátom !

Szarvas József és családja üdvözli Önt választott otthonukból Viszákról, a Kaszás Attila Pajta Színház és Galériából.

A karanténból. Budapesttől 260 kilométerre. Oda - vissza 520.

Hogy is volt ? :

Bemutattuk a Tizenhárom almafa című előadásunkat a Nemzeti Színházban. Volt belőle két előadás.

Készültem a harmadikra valamint a viszáki Gyümölcsoltó Boldogasszony napi ünnepünkre.

Seregélyes, Marosvásárhely, Nyárádszentsimon, Szombathely, Szentgotthárd, Nádasd, Budapest !

Készülődtünk.

Közben legnagyobb kíváncsiságomra Viszákon Pungor Robi szomszédom és barátom csapatával fogadásunkra végső formába álmodta a 2008- ban Kovács Laci és Bécs Vili barátaim építette kemencét, közösségi térré formázva azt.

Szóval úgy készültünk, hogy Kovács Gyulával, Kocsis Bálinttal, a Kolompos együttessel, a fenti közösségek küldötteivel, valamint viszáki barátainkkal találkozunk és egy barátságos napon gyümölcsfákat oltva örülünk egymásnak.

Aztán minden másképp lett !

Több mint egy hónap telt el azóta.

Na de hogyan ?!!!

Én még soha ennyi időt , választott falumban egy huzamban nem töltöttem !

Sőt 2007 óta, amikor is a mai Kaszás Attika Pajta Színház és Galéria meg kezdte működését tulajdonképpen csak folyamatos idő zavarban rohantam a magunk szervezte kiállításainkra, előadásainkra, koncertjeinkre, táborainkra, Tündérkerti ünnepeinkre és vissza

Budapestre, hogy na akkor majd jövőre nyugisabban !

Hogy majd jövőre most már tényleg kitakarítom a vizesblokkot,lomtalanítok, lekezeltetem a Pajta Színház régóta esedékes faszerkezetét, megépítjük a kemence köré régi vágyamat, a teret.

Meg majd most aztán valahogyan pénzt félre téve házunk összes ablakát, bejárati ajtóval együtt lecseréljük és kívül - belül kifestetjük!

Őrségi barátaimmal találkoznunk , elmélyülten beszélgetünk , jövőt tervezünk.

Közösen !

Igen, mert azt gondolom, a KAPSZ már elég régóta benne áll Viszák legújabb kori históriájában ahhoz, hogy szolidáris felelősséget vállaljon Viszákot tovább éltető új gondolatokkal, szándékokkal, folyamatokkal.

Egyáltalán bele állni , szembe nézni, rácsodálkozni húsz évi tevékenységünk minden következményével.

Levegőt venni !

Nem loholni mindig.

Sétálni is, meg - meg állva és csak úgy hümmögve fröccsözni- sörözni a kocsmában.

Hogy,hát igen !

Ki gondolta volna ?

És hogy Bimbi te hogy lettél Bimbi ?

Húsz év is kevés volt ahhoz, hogy belakjam a házamat !!

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy feleségemmel úgy döntöttünk, Katinkával együtt a vírus elől a biztonságot jelentő Viszákra megyünk.

Haza.

Akkor még nem tudva hogy meddig maradunk és hogy Budapesttől végleg búcsúzva .

A Nemzeti Színháztól nem !

Megérkeztünk és azóta ki sem látszunk a munkából.

Pungor Robi hatalmas tempót diktál.

- Á, dehogy !

- De hogy ?!

 20200426 103646  20200426 193732
 20200426 193858  20200426 193643
 20200426 193151  20200426 193202
   


Tündérkert

tunderkert

VERSEK, Dalok

 

Levél Viszákról !!

Kedves barátom, ott a karanténban!
Abban vagyok, ülök, állok, kelek, fekszem, eszem, iszom, és dolgozom én is.
Családommal.
Továbbá a sunyi baj okozta karanténban,  sütök - főzök a kemencémben, illetve  sparhelten. 
- közvetlenül a kemence és Benkő Gyusziék lovai között, a Mihály Zsolt, Pungor Robi és csapata alkotta kemencés fedél alatt.
De szintén a -nem mondom ki a nevét - űzött ki a kertbe ásni, gereblyézni, hogy abba vöröshagymát, fokhagymát dugdossak, salátát ültessek, borsót, snidlinget, zöldséget, sárgarépát, retket vessek.
De ha családommal nem  kényszerűlünk letelepedni hosszú hónapokra szeretett falumba Viszákra, ahol  minden nap beszélhetünk barátainkkal , szomszédainkkal, igaz hogy ablakon keresztül, telefonon, vagy két méter távolságról, de minden nap.
Ahol bármikor találok  olyan ihletet adó zugot, sarkot, helyszínt hogy utolsó még lekötetlen energiámmal verseket mondhatok.
A fenn maradó időmet feleségem és gyermekem szeretetével töltöm.
Néha veszekszünk, de csak azért, hogy kibékülhessünk.
Hogy miért írtam mindezt ?
Azért, mert most küldök két videót.
Azokban bakikat helyeztem el.
Aki megtalálja azokat, Ő, vagy Ők, a következő egy, azaz 1 esztendőben ingyen látogathatják a KAPSZ kulturpajta facebook oldalát, ahol a következő beláthatatlan időben, további bakikat fog elkövetni jószándék és jóakarat mentén, Szarvas József, a Nemzeti Színház, reménybeli,  a Kaszás Attila Pajta Színház jelenkori, reményteljes, reménykedő, a jövőre is gondoló színművésze , 
mégegyszer Szarvas József.

A ven cigany

 


tetova oda 

 

Nagy laszlo

 

tehenek
anyam tyukja

Szín-Ház-Hoz - Szarvas József

 

nemzeti

dal
falu vegen
 
 

esti kerdes

dzsida jeno

 nem tudhatom

Sebestyén László Szabó: Saját naplóm magam által

  

husveti naplo

 

Ki van jelen?

Oldalainkat 259 vendég és 0 tag böngészi

Elérhetőség és honlapunkról