• Description slide 5

  • Description slide 6

A  KASZÁS  ATTILA KULTURÁLIS  HAGYATÉKŐRZŐ  EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK                            

1. Az egyesület neve: Kaszás Attila Kulturális Hagyatékőrző Egyesület

2. Az egyesület székhelye: 9932 Viszák, Fő út 46.

3. Az egyesület hivatalos nyelve: magyar

4. Az egyesület működése kiterjed az egész országra.

 

II. FEJEZET: AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS   FELADATAI

1.1

Új közösségek, közösségi helyek létrehozása, új értékek teremtése.

1.2

Kaszás Attila színművész szellemi hagyatékának ápolása, a Kárpát- medence nemzeti-kulturális összetartozásának erősítése, a nemzettudat erősítése, mely segíti a térség és a kárpát medencei magyarság megmaradását, hagyományainak ápolását,azok továbbélését.

1.3

Mindezen célok megvalósulása érdekében kulturális, művészeti, népművészeti tevékenységet végez, továbbá különböző sportrendezvények pl. falvak közötti futóverseny, kerékpártúra szervezésével erősíti a helyi közösségi- és sportéletet.

1.4

Amennyiben igény van rá, oktatási tevékenységet folytat, pl. nyelvi táborok nyelvtanfolyamok szervezése, ami a helyben lakóknak nyitási lehetőséget biztosíthat a szomszédos országok /Ausztria, Szlovénia/ felé.

1.5

Az Őrségi táj megismerése, az ezeréves hagyományok ápolása érdekében a természeti környezet védelme, ápolása különösen fontos célja az egyesületnek, tekintettel a 2009-ben Viszák községben létrehozott "Tündérkert" -re, melyben több mint 50 féle őshonos magyar gyümölcsfajta található.

Céljának tekinti a település fejlesztésének segítését.

1.6

AZ EGYESÜLET KIEMELT CÉLJA A SZARVAS JÓZSEF MAGÁNSZEMÉLY ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÉS MŰKÖDTETETT VISZÁKI PAJTA SZÍNHÁZKÉNT, KÖZÖSSÉGI HELYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE, FENNTARTÁSA, AZ ITT LÉTREHOZOTT KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI, NÉPMŰVÉSZETI PROGRAMOK ÉLETBEN TARTÁSA, EZÁLTAL ÚJ KÖZÖSSÉGEK LÉTREHOZÁSA.

2. Az egyesület feladatai

2.1

A Viszáki Pajta mint közösségi bázis rendszeresen szervezzen nemzeti ünnepek, illetve az összmagyarság szokásaihoz igazodó időpontokban  a nemzeti kulturális hagyományok ápolását elősegítő rendezvényeket, közösségi programokat, konferenciákat.

2.2

Működjék együtt a Kaszás Attila Szellemi Hagyatékáért Közhasznú Alapítvánnyal és közösen próbálja meg a kárpát-medencei összmagyarság kulturális hagyatékának őrzését. KASZÁS Attila színművész személyes példamutatása, életútja ezen célok érdekében tett erőfeszítései,  személyes példamutatása olyan kiindulási alap, mely garancia arra, hogy ezen feladatok megvalósulása érdekében  egy erős civil kezdeményezés jöjjön létre, politikai  indíttatásoktól mentesen és szolgálja, segítse a helyi közösségek erősödését, egymással történő együttműködését.

A közgyűlés 5 éves időtartamra, egyhangúan, titkos szavazással megválasztotta az egyesület tisztségviselőit:

Szarvas József elnöknek

Szarvasné Tüű Zsófia alelnöknek

Szarvas Dávidot alelnöknek

Az elnökség 3 tagú.


A közgyűlés megvitatta, majd meghatározta az éves tagdíj összegét. Ennek értelmében az éves tagdíj összege 3000Ft, azaz Háromezer forint, a pártoló tagdíj minimális összege 15000,-Ft, azaz Tizenötezer forint.

Az egyesület levelezési címe:  1114 Bp. Kanizsai út. 10 F.épület, 1.lépcsőház, Fszt.1.

Az egyesület adószáma:  18035928-1-18

Bankszámlaszám:  Erste Bank  11600006-00000000-42746458

Vissza

Ki van jelen?

Oldalainkat 5 vendég és 0 tag böngészi

Elérhetőség és honlapunkról